Ongeval

‘Zwaardere vormen van criminaliteit in Diemen’

Bij het pilotproject tegen de aanpak van woonfraude in Diemen-Noord is gebleken dat er sprake is van (zwaardere) vormen van (georganiseerde) criminaliteit. Dat schrijven B&W in een rapport aan de raad over deze Operatie Scheerlicht. De verwachting was in eerste instantie ‘slechts’ gevallen van onderhuur aan te treffen maar er bleken ‘bepaalde patronen waar te nemen’. Er is woonfraude aangetroffen, er zijn (criminele) netwerken gesignaleerd, woningen waarbij misstanden zijn geconstateerd blijken toe te behoren aan dezelfde verhuurders en veel van de gesignaleerde misstanden zijn te benoemen als ondermijnende criminaliteit, aldus het rapport. Zoals eerder gemeld zijn gevallen van mensenhandel, uitbuiting en uitkeringsfraude alsmede criminele connecties aan het licht gekomen. Burgemeester Erik Boog prees al eerder de samenwerking tussen de verschillende instanties die volgens hem veel heeft bijgedragen aan het succes van de pilot. B&W hebben de raad nu voorgesteld het project uit te breiden naar de andere wijken van Diemen. Om woonfraude daarbij nog efficiënter aan te pakken zou er een gemeentelijk interventieteam met een eigen projectleider moeten komen.