Ongeval

Diemenscoort hoog bij inbraken in woningen

In Diemen zijn vorig jaar 5,2 diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners geregistreerd. Dat is bijna twee keer zoveel als het landelijke cijfer van 2,9 per 1.000 inwoners. Ook bij diefstallen van auto’s of uit auto’s scoort Diemen met 4,7 per 1.000 hoger dan het landelijke gemiddelde van 3,8 per 1.000. Die gegevens zijn te vinden op waarstaatjegemeente.nl. De afgelopen week is ook weer een reeks inbraken gemeld uit boxen bij flats aan de Rode Kruislaan terwijl daarvoor ook elders in Diemen enkele woninginbraken plaats hebben gevonden. De criminaliteitscijfers laten ook zien dat Diemen wat misdrijven als geheel met 57 per 1.000 inwoners hoger zit dan de 48,9 per 1.000 die landelijk wordt geregistreerd.