Ongeval

Weer woning in Diemen gesloten na grote drugsvangst

Een woning in de Rode Kruislaan buurt in het centrum van Diemen is op last van burgemeester Erik Boog gesloten. In de woning werd eerder een grote (handels) hoeveelheid harddrugs aangetroffen. De bewoner was al aangehouden en verblijft nog in het huis van bewaring. Door de sluiting kan het huurcontract worden ontbonden en komt de sociale huurwoning weer vrij voor een rechtmatige woningzoekende. De drugsvondst en daarop volgende sluiting passen in de campagne Scheerlicht waarmee politie en de gemeente in Diemen samen werk maken van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De afgelopen jaren is die aanpak geintensiveerd wat leidt tot meer controles, meer invallen, meer arrestaties en meer (tijdelijk) gesloten panden, aldus de burgemeester. Door Scheerlicht zijn ook al enkele tientallen woningen weer beschikbaar gekomen voor woningzoekenden. Boog roept bewoners van Diemen die vermoedens hebben over zware criminaliteit op dat te melden bij de politie via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 – 7000.