Diemen Rochdale

Rochdale beperkt huurverhoging

Rochdale beperkt huurverhoging

De meerderheid van de huurders van Rochdale krijgt nog geen procent huurverhoging. Voor bijna een derde van hen gaat de huur helemaal niet omhoog. ‘’Daarmee werken we aan de betaalbaarheid en het beperken van woonlasten,’’ aldus Rochdale. Huurders met een relatief laag inkomen krijgen een verhoging van maximaal 0,7%. Een groot deel van deze groep krijgt geen huurverhoging, daar zitten 300 huurders bij van wie de netto huur zelfs verlaagd wordt.
8% krijgt een inkomensafhankelijke huurverhoging van 4,3%. Dat zijn huurders met een belastbaar inkomen boven de € 40.349. Het voorgestelde huurbeleid is beoordeeld door de Bewonersraad die onder meer heeft geadviseerd de percentages voor de lage inkomens naar beneden bij te stellen.