COLOFON

Diemerkrant.nl is een onafhankelijke digitale krant speciaal voor inwoners van Diemen. Bij de samenstelling wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid met betrekking tot privacy en copyright in acht genomen. Mocht u toch van mening zijn dat uw privacy of copyright in het geding is dan zorgen wij er voor dat het bedoelde artikel of beeldmateriaal wordt verwijderd. U kunt dit kenbaar maken dmv email naar info@diemerkrant.nl
Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld kunnen gebruikers geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzigingen naar andere websites) aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Contact: info@diemerkrant.nl

Hergebruik van de informatie is toegestaan conform de
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.