Veel lawaai bij Hofstedenweg

Veel lawaai bij Hofstedenweg

De geluidsbelasting bij de Hofstedenweg in Diemen-Noord is hoog. Dat komt door weerkaatsing van de geluidsschermen langs de verbindingsweg van de A1 naar de A10. De gemeente is daarover gaan praten met Rijkswaterstaat, staat in de Milieunotitie 2016 Р2019. Rijkswaterstaat heeft bij een aantal woningen laten onderzoeken of er gevelisolatie aangebracht kan worden. Dat zou dan moeten gebeuren in het kader van de werken op en aan de rijkswegen rond Diemen. Welke maatregelen daadwerkelijk worden getroffen, is nog niet duidelijk.
Zie verder: https://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=diemen&agendaid=a51f23b4-f828-479a-a967-b91ffdd63d83&FoundIDs=&year=2017