Parkeren wordt mogelijk duurder

Parkeren wordt mogelijk duurder

Parkeren in de gemeente Diemen wordt mogelijk volgend jaar weer duurder. Dat komt onder meer door de uitbreiding van de blauwe zone in verschillende wijken. Met name in Holland Park levert dat wel kosten op maar daar staan geen opbrengsten uit bewonersontheffingen tegenover. De bewoners in die wijk zijn namelijk verplicht hun auto in de parkeergarages te zetten. De gemeente schat dat de parkeerexploitatie volgend jaar nog wel kostendekkend is maar in 2019 niet meer. ‘Hierdoor zou het noodzakelijk kunnen worden om in 2018 een tariefsverhoging van het straatparkeertarief aan de gemeenteraad voor te stellen,’ staat in de Kadernota 2018.