Mogelijk nieuw BP-station bij werkplaats GVB

Het BP-pompstation langs de Bergwijkdreef moet verdwijnen in verband met de uitbreiding van Diemen met de nieuwe wijk Holland Park en de Campus Diemen-Zuid. De gemeente heeft BP een nieuwe locatie aangeboden voor een benzinestation langs de Provinciale weg tussen de ingang van de GVB werkplaats en het viaduct waar de metro de provinciale weg kruist. Tegelijk is wel een onteigeningsprocedure gestart. Wethouder Lex Scholten verwacht minnelijk tot een akkoord te komen met BP.