Nieuws Diemen

1982 RK St Petrus school

De Rk Sint-Petrusschool in de Schoolstraat opende in 1924 zijn deuren voor katholieke jongens en meisjes uit het toenmalige dorpje Diemerbrug en omgeving. In 1991 werd de school afgebroken en opnieuw gebouwd aan de Ouddiemerlaan. De Schoolstraat was een klein plattelands dorpsstraatje, in die tijd feitelijk het eerste en enige zijstraatje van de Hartveldseweg: café op de hoek, de Petrusschool en zo’n vijftien huisjes van olieman, klompenmaker, visboer en dagloners. Koud stromend water, geen bad of douche, wc in de achtertuin, geen riolering of vuilnisophaal. Huisvuil en puin werden gewoon onder de grond gegooid om de grond op te hogen en de verzakking door inklinking van de veengrond in Diemerbrug en directe omgeving tegen te gaan.