Diemen

Ook Diemen gaat kijken naar airbnb

De gemeente Diemen bekijkt wat er geregeld zou moeten worden rond nieuwe woon- en verhuurvormen zoals airbnb, woningdelen door drie personen of meer en hospita-situaties. Tot nu toe is voorgeschreven dat een woning bewoond moet worden door een ‘huishouden’ maar de opkomst van allerlei nieuwe tussenvormen maakt ook nieuwe regels noodzakelijk. Dat geldt ook voor Campus Diemen-Zuid waar de nieuw te bouwen torens b.v. tijdelijk verhuurd kunnen worden aan expats of andere young professionals. B&W willen het laatste punt snel regelen omdat ontwikkelaar Greystar al met het project is begonnen. De overige punten komen aan de orde in een nieuwe Woonvisie die nog voor het eind van dit jaar in de besluitvorming komt.