Vogelweide Diemen Noord

Plannen voor Vogelweide Diemen-Noord rond

De plannen voor de wijk Vogelweide in Diemen-Noord, die als volgende aan de beurt is voor herinrichting en groot onderhoud, zijn bijna klaar. Na bewonersavonden en verdere inspraak heeft de gemeente een voorlopig ontwerp opgesteld voor de wijk tussen de Rietzangerweg, Meerkoet en de Tureluurweg. Bewoners kunnen op maandag 16 oktober voor de laatste keer reageren tijdens een inloopavond in school de Noorderbreedte. Na het verstrijken van de reactietermijn stelt B&W het definitieve ontwerp vast op basis waarvan de werkzaamheden worden uitgevoerd.
Informatie www.vogelweide.diemen.nl