Zorgen over verkeer

Zorgen over verkeer rond school in Diemen

Ouders van kinderen op basisschool Noorderbreedte in Diemen-Noord maken zich zorgen over de verkeersveiligheid. Bijna twee op de drie ouders vindt fietsen en lopen naar school niet altijd veilig omdat er zoveel verkeer is, voornamelijk op het parkeerterrein en de Vogelweg. Even veel ouders stellen dat weggebruikers de regels vaak negeren of dat er te hard wordt gereden. Dat blijkt uit een enquête die Veilig Verkeer Nederland onder de ouders van Noorderbreedte heeft gehouden. Slechts één op de tien ouders vindt dat er helemaal geen problemen zijn met de verkeersveiligheid. Op basis van het onderzoek worden nu verschillende maatregelen uitgewerkt om de situatie te verbeteren. Inmiddels zijn op de Tureluurweg al nieuwe zebrapaden aangelegd en is ook Leeuwerik aan die kant afgesloten voor auto’s.