Zorgverzekering Diemen

Diemen biedt weer zorgverzekering minima

De gemeente Diemen biedt opnieuw een collectieve zorgverzekering CZM voor inwoners met een laag inkomen. Eerder werd een soortgelijke verzekering plotseling opgezegd door Zilveren Kruis maar nu heeft de gemeente een regeling kunnen treffen met Univé. Bewoners die aan de voorwaarden voldoen, krijgen een korting op de premie voor de basisverzekering. Bovendien betaalt de gemeente € 24,95 mee aan de premie voor een aanvullende verzekering. Univé biedt twee verzekeringen: een pakket met of zonder herverzekering van het eigen risico. Het aanbod is te bekijken via www.gezondverzekerd.nl, gemeente Diemen. Nadere informatie is te vinden op https://www.facebook.com/gemeentediemen