Woningen in eindlus

Woningen in eindlus tramlijn 9 in Diemen

De huidige lus die het eindpunt vormt voor tramlijn 9 aan de Sniep in Diemen wordt aanzienlijk vergroot. Binnen die nieuwe eindlus worden vervolgens woningen gebouwd. Om hoeveel huizen het uiteindelijk gaat is op dit moment nog niet bekend. De gemeente hoopt de plannen binnenkort rond te hebben voor de inspraakronde. Wel is een verlenging van het geldende voorbereidingsbesluit nodig om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Bij het eindpunt van lijn 9 wordt op de Muiderstraatweg ook hard gewerkt aan het nieuwe spoor dat de verbinding vormt naar de metro/tramwerkplaats aan de Provincialeweg.