Vogelweide Diemen

Groen licht voor aanpak Vogelweide Diemen-Noord

De plannen voor het grote onderhoud aan de wijk Vogelweide in Diemen-Noord zijn definitief goedgekeurd. De bewoners hebben in diverse stadia inspraak gehad en nu heeft B&W het licht op groen gezet voor de uitvoering van de uitgebreide werkzaamheden. Nu wordt het plan technisch uitgewerkt terwijl ook nog een aannemer gezocht moet worden. Het feitelijke werk begint in het voorjaar, eerst bij de parkeerplaats bij de flats aan Meerkoet en op de speelplek bij Kolgans.  De omwonenden krijgen daarbij voortdurend informatie over de stand van zaken. Informatie is te vinden op vogelweide.diemen.nl