Diemerkrant.nl

Diemerkrant.nl in januari boven 10.000 views

Onze nieuwssite diemerkrant.nl heeft in de eerste maand van het nieuwe jaar de 10.000 views ruim overschreden. Het dagrecord van meer dan 800 views is eveneens in januari weer verbroken. Op Twitter en Facebook hebben we nu rond de 100 volgers terwijl dat er een half jaar geleden nog geen tien waren. Bovendien komen er op sociale media vrijwel elke dag nieuwe volgers bij. Wij zijn vooral ook blij met de interessante discussies die er op Facebook regelmatig ontstaan naar aanleiding van onze berichten. Verder gaan we onderzoeken of we naast onze foto-items ook korte video-items kunnen gaan maken.