Nieuwe directeur GC-Diemen

Nieuwe directeur voor gezondheidscentra Diemen

De gezondheidscentra in Diemen-Noord en -Zuid zoeken een nieuwe directeur. De centra zijn twee zelfstandige stichtingen met een eigen exploitatie die multidisciplinaire en geïntegreerde wijkgerichte eerstelijnszorg bieden. Het zorgaanbod is afgestemd op de populatie in de wijken. Diemen Zuid levert ook zorg in een dependance in de nieuwbouwwijk Campus/Holland Park. De centra tellen gezamenlijk circa 15.000 ingeschreven patiënten en halen een jaaromzet van ruim 3 miljoen euro. De circa 40 medewerkers (27 fte) (huisartsen, fysiotherapeuten, praktijkondersteuners, centrumassistenten en een managementassistent) zijn in dienst van de stichtingen. Een aantal andere zorgverleners die in de gezondheidscentra werkzaam zijn, huren ruimtes in de gezondheidscentra. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met de Diemer Apotheek die ook in het gezondheidscentrum Noord gevestigd is. De directeur/bestuurder en de Raad van Toezicht functioneren voor beide stichtingen.