Belastingen Digitaal

Nieuwe raad wordt op 29 maart geïnstalleerd

De nieuwe gemeenteraad van Diemen, waarvan de leden worden gekozen op 21 maart, zal worden geïnstalleerd tijdens een buitengewone raadsvergadering op 29 maart. De nieuwe raad, die blijft zitten tot maart 2022, telt net als de huidige 21 leden. Aan de raadsverkiezingen van 21 maart doen in Diemen negen partijen mee, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, Leefbaar Diemen, Ouderenpartij Diemen, Partij voor de Ouderen en Ons Diemen. Op 21 maart wordt ook gestemd voor het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de zogenaamde Sleepwet. De gemeente Diemen heeft eerder meegedeeld dat iedereen die kiesgerechtigd is uiterlijk op 7 maart een stempas krijgt toegezonden.