Diemerbrug

Vragen over veiligheid bruggen in Diemen

Kan de gemeente Diemen garanderen dat de Diemerbrug en de Venserbrug veilig zijn voor weggebruikers en dat die er geen enkel risico lopen? Dat is één van de vragen die de Ouderenpartij Diemen heeft gesteld over de beide Diemer bruggen. Mede naar aanleiding van landelijke publicaties over het onderhoud van bruggen wil de raadsfractie weten wat de onderhoudstoestand is van de door de gemeente beheerde bruggen in Diemen. ‘’Worden de Diemense bruggen regelmatig geïnspecteerd? Hoe en door wie? Is er een onderhoudsplanning?’’ De Ouderenpartij Diemen wil ook weten wanneer de te smalle voet- en fietspaden op de Diemerbrug en het voetpad aan de westkant van de Venserbrug verbreed kunnen worden? De fractie vraagt tenslotte of er voor de pleziervaart vaste openingstijden (of andere maatregelen) kunnen komen zodat de bruggen niet omhoog hoeven voor slechts één bootje (en daarmee ook energie bespaard kan worden).