Woonkansen

‘Woonkansen creëren voor Diemenaren’

Bij nieuwe plannen voor woningbouw moeten zo veel mogelijk kansen worden gecreëerd voor Diemenaren, de huidige bewoners van de gemeente dus. De afgelopen jaren kon Diemen veel nieuwe inwoners verwelkomen maar nieuwbouw moet niet exclusief gericht zijn op het aantrekken van nieuwe bewoners, schrijft het college van B&W in de Concept Woonvisie 2018-2023. ‘’Er zijn immers ook veel Diemenaren met woonwensen en verhuiswensen, die in de huidige markt niet eenvoudig in te vullen zijn. De meerderheid van de Diemenaren wil vooral in Diemen blijven wonen en ook hun kinderen willen hier wonen. We willen hen ook de kansen daartoe bieden. We staan dan ook zeker niet stil in Diemen.’’ Bij het programmeren van nieuwbouwontwikkelingen zal dan ook oog moeten zijn voor de tekortkomingen in het woningaanbod die door inwoners van Diemen worden ervaren, aldus B&W. Rond de concept-woonvisie wordt tot begin juni een inspraakronde gehouden. Het document is te vinden via
https://www.diemen.nl/data/nieuws-website/concept-woonvisie-diemen/Concept%20Woonvisie%20Diemen%202018%20-%202023%20.pdf?_dc=1524146048609&_dc=1524146048616