Parkeerregels

Geen soepeler parkeer- regels Holland Park

Het gemeentebestuur van Diemen is niet bereid de geldende parkeerregels voor Holland Park te versoepelen. Bewoners dienen gebruik te maken van de parkeervoorzieningen in hun eigen appartementengebouw. Dat is ook in de verkoopovereenkomst vastgelegd. Zodra zij zijn ingeschreven bij de gemeente kunnen ze een parkeertegoed aanvragen waarmee bezoekers kunnen parkeren in de openbare ruimte. Als deze koppeling losgelaten wordt, is een goede controle niet meer mogelijk, schrijven B&W in antwoord op vragen van de raadsfractie van D66.  Het parkeersysteem is ingericht om fraude met parkeerbewijzen tegen te gaan. Het is voor de gemeente Diemen lastig om na te gaan of een toekomstig bewoner die een bezoekersontheffing aanvraagt en nog niet staat ingeschreven ook daadwerkelijk de woning gekocht of gehuurd heeft en vanaf welke datum. Dit is alleen nog te controleren als een apart registratiesysteem wordt ingericht. ‘’Dit zou dan naast het bestaande systeem moeten draaien en geeft kans op fouten. Dit is niet wenselijk gezien het eerder vastgestelde parkeerbeleid voor Holland Park en de afspraken die hierover zijn gemaakt met de ontwikkelaar zoals het tijdig opleveren van de parkeergarages,’’ aldus het college