Ouderenpartij

Ouderenpartij Diemen start meldpunt Dure Scheefhuurders

De Ouderenpartij Diemen wil in kaart brengen hoeveel mensen in Diemen te veel huur betalen in verhouding tot hun inkomen. Die mensen zouden ook voorrang moeten krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen zoals bij twee nieuwe projecten op De Sniep.
Bij een eerdere enquête van de Metropoolregio gaven 150 inwoners van Diemen aan dat ze willen verhuizen omdat hun woning te duur is. Omgerekend naar het totaal aantal inwoners zouden er in Diemen rond de 3.000 dure scheefhuurders moeten zijn, berekent de OPD. ‘’De groep Dure Scheefhuurders is onzichtbaar. We weten niet wie dat zijn en hoe hun omstandigheden zijn. Daarom is de Ouderenpartij Diemen het Meldpunt Dure Scheefhuurders gestart.’’ Op www.ouderenpartijdiemen.nl staat een vragenlijst Dure Scheefhuurders. De partij zal de resultaten daarvan inventariseren en te zijner tijd aanbieden aan de gemeenteraad en de wethouder wonen.