WMO Diemen

Nieuwe college Diemen treedt op 30 mei aan

De gemeenteraad van Diemen houdt op 30 mei een bijzondere vergadering waarin het nieuwe college van wethouders wordt benoemd. Dat college bestaat uit Lex Scholten (PvdA) en Jeroen Klaasse (D66) die beiden al geruime tijd wethouder zijn en Jorrit Nuijens (GroenLinks) die nieuw in het college is. Verder zal tijdens de bijeenkomst op 30 mei afscheid worden genomen van GroenLinks wethouder Ruud Grondel die na 12 jaar die post in Diemen bekleed te hebben met pensioen gaat. De raad zal verder ook de leden van het presidium en van verschillende commissies benoemen.