Woonplicht

OP Diemen wil woonplicht invoeren

Ouderenpartij Diemen wil dat er zo snel mogelijk een woonplicht in Diemen wordt ingevoerd. De raadsfractie heeft daartoe een motie ingediend. Volgens OP Diemen wordt een onbekend aantal woningen door eigenaren verhuurd voor andere doeleinden dan het zelf bewonen van die woning door de eigenaar. Dat verschijnsel doet zich zowel in de nieuwbouw als in de bestaande bouw voor. ‘’Hierdoor neemt de schaarste aan betaalbare en passende woningen in Diemen toe en stijgen de huurprijzen. Verschillende doelgroepen woningzoekenden uit Diemen (starters, jongeren, senioren, potentiële doorstromers, gehandicapten; lage en middeninkomens, urgente woningzoekenden, economisch gebondenen) worden hierdoor getroffen.’’ B&W hebben al eerder laten weten een woonplicht te willen behandelen in de Woonvisie maar de raadsfractie van OP Diemen wil daar niet op wachten.