Diemen-Zuid

Blauwe zone Diemen Zuid weer groter

De blauwe zone voor parkeren in Diemen-Zuid wordt opnieuw uitgebreid. Op 18 juni wordt die parkeerregeling ook van kracht op het parkeerterrein van winkelcentrum Kruidenhof. De blauwe parkeerzone wordt dan echter ook uitgebreid naar de aangrenzende straten Knoopkruid en Kleefkruid. Burgemeester en wethouders hebben dat met spoed besloten op basis van een petitie van de bewoners van die straten. Dat betekent dat nu in het grootste deel van de Kruidenwijk in Diemen-Zuid een parkeerregulering van kracht is of wordt.