GroenLinks

GroenLinks wil meer informatie anderstaligen

De raadsfractie van GroenLinks in Diemen wil dat meer informatie vanuit de gemeente begrijpelijk is voor anderstaligen. GroenLinks reageert daarmee op het verzoek van een taalcoach aan de gemeente om informatie van overheidsdiensten en dergelijke voor nieuwe burgers ook in andere talen te verstrekken. ‘’Dit zou zo enorm helpend zijn, en de nieuwe burger in ieder geval een welkom gevoel geven en alle hulpdiensten heel veel tijd besparen,’’ aldus het verzoek. In schriftelijke vragen stelt GroenLinks er veel waarde aan te hechten om anderstaligen die zich in Diemen vestigen zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen. ‘’Het begrijpen van informatie vanuit de gemeente kan daarbij helpen. Echter, wij zien ook dat het inwilligen van dit verzoek praktische uitdagingen met zich meeneemt. Daarom willen wij het college vragen hoe wij als gemeente Diemen ervoor (kunnen gaan) zorgen dat de communicatie vanuit de gemeente naar anderstaligen ook te begrijpen is voor hen.’’