Computerstoring

Gastouderbureau Diemen ‘onverwijld uitschrijven’

De GGD Amsterdam heeft de gemeenten Diemen en Amsterdam geadviseerd Gasthouderbureau MIAvoorgezinnen onverwijld uit te schrijven. Het geregistreerde gastouderbureau is volgens de toezichthouder niet meer in exploitatie terwijl alle activa en passiva al in februari zijn overgedragen aan een andere onderneming. De houder heeft die wijzigingen niet gemeld aan de gemeente Diemen. Gelet op de ernst van de situatie, de mogelijke gevolgen en het feit dat de overtredingen niet hersteld kunnen worden, adviseert de toezichthouder om op grond van de regelgeving voor kinderopvang het gastouderbureau onverwijld uit te schrijven.  
De gemeente Diemen stelt in deze zaak samen op te trekken met Amsterdam. ‘’Omdat we de procedure zorgvuldig willen uitvoeren, zijn we nu bezig de juridische aspecten van deze zaak op een rij te zetten. Als dat proces is afgerond, kunnen we overgaan tot de volgende stap in de procedure, het versturen van een brief met het voornemen tot uitschrijving.’’ De gemeente wijst er wel op dat gastouders tot vier maanden kinderen kunnen opvangen terwijl ze zoeken naar een nieuw bemiddelingsbureau. ‘’Er  is dus niet opeens een probleem voor ouders die hun kinderen niet weg kunnen brengen. Kinderen kunnen voorlopig nog gewoon terecht.’’