leerlingenvervoer

Diemen trekt 5,5 ton uit voor opvoeren duurzaamheid

B&W van Diemen wil 550.000 euro uittrekken voor het versterken van de duurzaamheid. Er moeten meer ambtenaren komen om de energietransitie en dergelijke uit te voeren, er wordt klimaatbeleid ontwikkeld en ook zijn aanpassingen nodig in de openbare ruimte, zoals tegen overvloedige regenval. Daarnaast moet er 415.000 euro komen voor het ‘versterken van de gemeenschap’. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om activiteiten voor de jeugd of die bijdragen aan een diverse Diemense samenleving.
Dat staat in de Kadernota 2019. Het college wil ook blijven investeren in Daarom Diemen en in ontwikkelingssamenwerking. Verder wordt 175.000 euro vrijgemaakt voor het terugdringen van de werkloosheid, onder meer van statushouders. Naar preventief jeugdbeleid, bijvoorbeeld via straatcoaches, gaat 120.000 euro. Voor voortzetting van het project Scheerlicht tegen ondermijnende criminaliteit wordt 75.000 euro uitgetrokken. Voor de Stadspas en uitbreiding van de doelgroep denkt het college 25.000 euro nodig te hebben.
Diemen gaat tot 2022 ruim 51 miljoen euro investeren in nieuwe voorzieningen. Bij sport gaat het om een nieuwe sporthal, een kunstgrasveld voetbal/honkbal en een hockey-accommodatie. Bij onderwijs staat een basisschool met gymzaal voor Bergwijkpark én een middelbare school op het programma. De renovatie van het zwembad en de verhuizing van de openbare bibliotheek naar de Omval staan ingepland voor na 2019. Op het gebied van vervoer wordt er vanaf 2021 gestart met de bouw van de Spooronderdoorgang aan de Ouddiemerlaan.