Buitenlust

Meer groen en bos voor klimaatbestendig Diemen

Diemen wil meer groen en bos om de gemeente beter bestand te maken tegen het klimaat. De gemeente vraagt de hulp van inwoners om ‘stenige plekken’ in kaart te brengen. Wethouder Jorrit Nuijens: ‘’Het klimaat verandert. We kennen allemaal wel plekken waar het na een flinke regenbui blank staat. Met een groene inrichting kan het water beter weg, bevorderen we de biodiversiteit én krijgen we ook nog eens een fleuriger aanzicht. Wij kijken als gemeente natuurlijk ook om ons heen, bijvoorbeeld naar de directe omgeving van het gemeentehuis. Met alle verzamelde informatie maken we een kansenkaart die ons helpt om gericht verder te werken aan het vergroenen van onze gemeente”. In dat kader worden verder bewoners gratis geholpen bij het vergroenen van hun voortuin als een wijk wordt opgeknapt. Ook wordt meer gewezen op de mogelijkheden om boomspiegels en stukken plantsoen in zelfbeheer te onderhouden. Verder kan er bij de Rode Kruislaan en mogelijk op andere plekken ook een zgn. Tiny Forest komen, een dichtbegroeid inheems bos ter grootte van een tennisbaan.