Kamerverhuur

Huur middeldure woning Diemen maximaal 1.000 euro

Middeldure huurwoningen die de komende jaren in Diemen worden gebouwd mogen als aanvangshuur maximaal 1.000 euro per maand kosten. Die huizen zijn daarbij vooral bestemd voor huishoudens met een inkomen van maximaal 1,5 maal de inkomensgrens die in de Woningwet wordt gesteld voor sociale huurwoningen. ‘’Met de voorgestelde maximale huurprijsgrens van 1.000 Euro wordt voorzien in een segment dat door de markt momenteel onvoldoende wordt bediend. Zonder regulering zien we immers dat veel vrije sector huurwoningen worden aangeboden voor bedragen vanaf zo’n 1.000 Euro. Door hier het maximum te stellen voor het middeldure huursegment, moet de kloof in huurprijzen die is ontstaan tussen de sociale huur en de vrije sector huur, gedicht worden,’’ schrijven B&W in een raadsvoorstel. Woningen in dit segment zouden daarmee vooral moeten gaan naar gezinnen die te weinig verdienen om in de huidige markt een woning te kunnen kopen of in de vrije sector te kunnen huren.