Buitenlust

OZB op woningen in Diemen volgend jaar omhoog

De onroerend zaakbelasting op woningen in Diemen gaat volgend jaar met een inflatiecorrectie van 2,3 procent omhoog. Bovendien wordt voor de berekening van de ozb uitgegaan van een waardestijing van de woningen van 11 procent. Omdat om verschillende redenen vertraging is ontstaan in de hertaxaties, bestaat de kans dat de waardestijging alsnog aangepast zal worden. B&W willen die situatie in januari aan de hand van een groter aantal taxaties opnieuw beoordelen en dan eventueel een nieuw voorstel voor de ozb op woningen aan de raad voorleggen. De afvalstoffenheffing en de rioolrechten gaan volgend jaar niet omhoog voor de inwoners van Diemen. Verder wordt de toeristenbelasting zoals eerder aangekondigd verdubbeld maar die heeft alleen betrekking op hostel ViaAmsterdam op Bergwijkpark in Diemen-Zuid.