Ons Diemen

Ons Diemen vraagt naar verbeteringen bij jeugdhulp

De raadsfractie van Ons Diemen wil graag weten wat er is gedaan met vorig jaar uit een onderzoek naar voren gekomen aanbevelingen rond de clientervaring met jeugdhulp. ‘’Welke stappen zijn er ondernomen om cliëntervaring van jeugdhulp in Diemen te versterken,’’ aldus de fractie in schriftelijke vragen. Ons Diemen vraagt verder onder meer wat er is gedaan om de samenwerking met verwijzers en scholen te bevorderen en in hoeverre en op welke manier scholen een grotere rol hebben gekregen in het informeren van ouders? ‘’Hoe worden scholen ingezet om de toeleiding naar jeugdhulp te ondersteunen? Wat is er gedaan om jeugdhulp op de gemeentelijke website duidelijk vindbaar te maken? Wat wordt er gedaan om jongeren die 18 jaar worden breed te informeren over jeugdhulp, wonen en inkomen? Hoe worden ouders en jeugdigen actiever berokken bij het vormgeven van beleid?’’