Inspraak DZ-Busbaan

OP Diemen: meerderheid tegen openstellen busbaan

Driekwart van de bezoekers van de inloopavond over de openstelling van de busbaan Diemen-Zuid is daar tegen. Slechts één op de vier inwoners wil wel dat de busbaan open gaat voor autoverkeer, zoals ook B&W hebben voorgesteld. Dat blijkt uit een peiling onder 113 bezoekers van de inloopavond door de Ouderenpartij Diemen. ‘’De Ouderenpartij Diemen is tegenstander van openstelling van de busbaan. In het verleden is openstelling niet doorgegaan, omdat verwacht werd dat dat veel sluipverkeer tussen Amsterdam Zuidoost en Duivendrecht door Diemen-Zuid zou opleveren.’’ Volgens de partij is ook het GVB tegen openstelling omdat dat tot vertraging zal leiden voor bus 44. Ouderenpartij Diemen vindt dat de discussie over de busbaan te veel gaat over de doorstroming van auto’s en het openbaar vervoer, en te weinig over het verkeer van fietsers en voetgangers tussen Diemen-Zuid en Diemen-Centrum. ”In het verkeersonderzoek zijn alleen tellingen gedaan over het autoverkeer. De veel te smalle Diemerbrug is buiten beschouwing gelaten. De vele fietsers en voetgangers die moeten wachten voor de brug als er schepen passeren, zijn niet meegeteld”, aldus fractievoorzitter Peter Prins.