Diemen wil sociale huurhuizen bouwen in wijk Biesbosch

B&W van Diemen laten onderzoeken of het haalbaar is een aantal sociale huurwoningen te bouwen op een stuk grond aan het Lepelaarpad aan De Griend in de wijk Biesbosch. De resultaten van dat onderzoek moeten eind dit jaar bekend worden. Dan volgt ook een toelichting tijdens een informatiebijeenkomst voor omwonenden die inmiddels al tegen bebouwing van het terrein hebben geprotesteerd. De gemeente schrijft hen nu: ‘’Wij zijn ons bewust van de ruimtelijke waarde van deze locatie. Daarom zien wij het als een uitdaging een plan te ontwikkelen dat zowel tegemoet komt aan de bouwopgave die er ligt voor sociale huurwoningen, als aan de belangen van de omgeving. Hierbij zijn de ideeën en suggesties van omwonenden welkom.’’ Tijdens de later dit jaar te houden bijeenkomst willen B&W ook bespreken hoe de bewoners verder betrokken worden bij de plannen. De ontwikkeling lijkt sterk op die in de wijk Buitenlust waar ook plannen zijn voor woningbouw op een nog niet bebouwd stuk groen. Ook daar hebben de omwonenden verzet aangetekend tegen de plannen.