‘Koper van woning in Diemen moet er zelf in gaan wonen’

Koopwoningen in Diemen moeten door de koper zelf bewoond worden. Dat moet de gemeente als voorwaarde opnemen voor alle koophuizen die op gemeentegrond worden gebouwd. Ook zou het een eis moeten worden bij koopwoningen op private grond. De gemeente moet tevens onderzoeken of een zelfbewoningsplicht ook voor bestaande woningen kan gaan gelden. Dat staat in een motie die rond de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad is ingediend en die inmiddels door alle fracties wordt ondersteund. De raad vindt het onaanvaardbaar dat inmiddels tien procent van de huizen in Diemen wordt verkocht om te verhuren, het zgn. buy to let. Ook komen er steeds meer eigenaren die meerdere huizen in Diemen bezitten. ‘’Middeninkomens en starters kunnen niet concurreren met kapitaalkrachtige beleggers en een woning in Diemen wordt voor deze groepen zo minder bereikbaar. We willen in Diemen bouwen voor bewoners, niet voor beleggers. Een zelfbewoningsplicht zorgt er voor dat de koper een verplichting heeft om zelf in de woning te gaan wonen,’’ aldus de motie.