WMO Diemen

Gemeentehuis Diemen eerder dicht, wel raad op 5 december

Het gemeentehuis van Diemen is op Sinterklaasavond om 16.00 uur gesloten. De normale avondopstelling op donderdag gaat die dag ook niet door. De gemeenteraad houdt die avond echter wel een informatieve vergadering. Die begint zoals gebruikelijk om 20.00 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan onder meer het Beleidsplan over een nieuwe organisatie van de afvalinzameling in Diemen, wijzigingen van de parkeerregelingen met daarin verhoogde tarieven voor parkeerbonnen en de zogenaamde kwartaalbrief waarin actuele ontwikkelingen in Diemen aan de orde komen. Als laatste agendapunt praat de raad ook over de tarieven die in 2020 voor de gemeentebelastingen gaan gelden. Daarnaast staan enkele meer administratieve zaken op de agenda.