Plannen voor ondernemersmarkt in Holland Park Diemen

De gemeente Diemen overweegt om in het voorjaar van 2020 een ondernemersmarkt te organiseren in de nieuwe wijk Holland Park. Daar zijn inmiddels 1.200 woningen bewoond terwijl er de eerste maanden van het nieuwe jaar nog enkele honderden bijkomen. Bovendien zijn in het naastgelegen OurCampus eveneens honderden nieuwe woningen in gebruik genomen. De gemeente denkt dat er onder de nieuwe inwoners ook ondernemers, ZZP-ers of hobbyisten zijn die op zoek zijn naar diensten, producten of klanten. Om die mensen en ondernemers, ook uit de rest van Diemen, bij elkaar te brengen wordt gedacht aan een ondernemersmarkt. Daar kunnen bestaande bedrijven uit Diemen zich dan ook presenteren aan de nieuwe inwoners van de gemeente. De afdeling economische zaken van de gemeente (ez@diemen.nl) hoort graag nu al van ondernemers die belangstelling zouden hebben voor zo’n markt zodat kan worden bepaald of er voldoende animo voor is.