Gemeentehuis

Gemeenteraad Diemen stelt discussie over nieuwe erfpacht uit

De gemeenteraad van Diemen heeft de discussie en besluitvorming over een nieuwe erfpacht-regeling voorlopig uitgesteld. ‘’Het onderwerp erfpacht is op dit moment door het presidium van de gemeenteraad als niet spoedeisend aangemerkt en daarom van de agenda gehaald. Het zal op een later moment terugkomen.’’ De raad behandelt in de vergadering van 26 maart nog wel de Detailhandelsvisie Holland Park die de vestiging van voorlopig een kleine supermarkt in die wijk én uitbreiding van Albert Heijn op de Campus mogelijk moet maken. Ook bespreekt de raad het bestemmingsplan voor de bouw van een tweede sporthal aan de Prins Bernhardlaan en de bouw van noodhuisvesting voor basisschool de Kersenboom. Bij de vergadering zijn alleen insprekers welkom, toehoorders worden voorlopig niet toegelaten vanwege de maatregelen tegen het coronavirus.