Arq wil nieuw gebouw

Diemen mocht kerk niet wegbestemmen in plannen

De Raad van State heeft uitgesproken dat de gemeenteraad van Diemen het kerkgebouw van Stichting Filadelfia niet mocht ‘wegbestemmen’ in het bestemmingsplan voor de nieuwe wijk Holland Park Zuid. De afdeling bestuursrechtspraak vernietigt daarom het bestemmingsplan voor dat onderdeel, zodat het kerkgebouw kan worden behouden. Het beroep van het ook in dit gebied gevestigde Arq (foto) tegen het plan is echter verworpen. Arq, een internationaal erkende instelling op het gebied van traumabehandeling, vond dat Diemen ook haar pand had wegbestemd voor woningbouw maar daar gaat de afdeling niet in mee. ‘’De Afdeling overweegt dat de (gemeente)raad in dit geval een groter gewicht heeft mogen toekennen aan het realiseren van de nieuwe woonwijk dan aan de belangen van Stichting ARQ bij het behoud van de bebouwing en gronden die zij gebruikt ten behoeve van, onder andere, het psychotrauma centrum ter plaatse,’’ aldus de uitspraak. Ook wordt aangenomen dat de activiteiten van Arq tijdig verplaatst kunnen worden en dat de stichting daar ook een adequate financiele vergoeding voor zal ontvangen.