Daarom Duurzaam Diemen

Daarom Duurzaam Diemen krijgt 17.000 euro subsidie

Daarom Duurzaam Diemen krijgt van de gemeente Diemen voor 2021 een subsidie van 17.000 euro. Het college van B&W ziet dat de stichting hiermee verder kan uitgroeien tot hét platform voor duurzaamheid in Diemen. Inwoners worden dit jaar uitgenodigd om duurzame initiatieven te nemen in hun eigen omgeving of dorpsbreed. Eén van de pijlers van Daarom Duurzaam Diemen is bijvoorbeeld dat het microsubsidies kan uitkeren om duurzame initiatieven in Diemen een zetje te geven. Door corona heeft de stichting vorig jaar geen jaarlijks Daarom Duurzaam Diemen café of evenement kunnen organiseren, maar de stichting wil dit jaar wel met inwoners en initiatiefnemers de uitwisseling aangaan. Verder is ook gewerkt aan het verder verbeteren van de digitale communicatiekanalen zoals het platform daaromduurzaamdiemen.nl, de nieuwsbrief en een facebookpagina waar bijna 300 mensen bij zijn aangesloten.