Gemeente haalt wijk Diemen-Noord op veel plaatsen overhoop

De Gemeente Diemen haalt de wijk Vogelweide in Diemen-Noord op veel plaatsen tegelijk overhoop. Dat leidt tot een reeks doodlopende wegen, vervallen fiets- en voetpaden en een toenemende parkeerdruk in een deel van de wijk. Op dit moment liggen de straten Wulp, Bonte Kraai en Leeuwerik alle tegelijk open of zijn ze afgesloten. Straatwerk op de al sinds november opgebroken Wulp is tijdelijk tot stilstand gekomen omdat de stratenmakers zijn ingezet bij de Rietzangerweg ter hoogte van het door Diemen-Noord lopende fietspad. Deze kruising is eveneens afgesloten en nagenoeg volledig onbegaanbaar. Een groot deel van de aangrenzende Rietzangerweg is of wordt eveneens opgebroken. Het zich daar bevindende parkeerterrein is deze week donderdag en vrijdag niet te gebruiken. Dat alles betekent onder meer dat zich regelmatig automobilisten vast rijden tegen doodlopende wegen. Wie bijvoorbeeld bij de Vogelweg linksaf gaat naar de Rietzangerweg kan op geen enkele manier doorrijden en moet terug om via het Gruttoplein de bestemming te bereiken. Een omleiding is overigens wel op borden op de Vogelweg aangegeven. Ook fietsverkeer moet vaak zijn weg zoeken via andere straten in de wijk. De aannemer breidt ook regelmatig het werkterrein uit, zoals bij de Wulp bij de Tureluurweg, zonder adequate alternatieve routes of paden te bieden.