VVD Diemen wil meer doen voor alle jongeren

De VVD Diemen wil dat er meer gedaan moet worden voor jongeren om de mentale gezondheidscrisis door corona aan te pakken. Het jeugdpakket wordt nu grotendeels gebruikt voor kwetsbare jongeren. Het overgrote deel van de jongeren behoort niet tot die groep maar ondervindt eveneens extreme sociale hinder die ernstige gevolgen kan vinden, aldus de VVD-raadsfractie in vragen aan B&W. ‘’Het is vast eenvoudiger om hulp te bieden aan de ‘kwetsbare groep’ jongeren omdat deze makkelijker vindbaar is dan de gemiddelde jongere. Toch vinden wij het belangrijk meer te focussen op de ‘gemiddelde’ jongere in Diemen c.q. de groep jongeren die niet zo makkelijk vindbaar zijn en die wellicht zich niet aangetrokken voelt tot de huidige activiteiten. Dit is een substantieel grotere groep en verdient daarom ook meer aandacht.’’ De VVD vraagt zich af of het beschikbare budget nuttig wordt besteed. B&W willen dat met name besteden aan Urban Talentz 2.0 wat de VVD ‘een soort school’ noemt. ‘’Wij verwachten dat met hetzelfde budget we talloze activiteiten kunnen organiseren die wellicht goedkoper zijn en een groter doelgroep aanspreken met meer deelnemers en met daardoor meer effect op de jongeren in Diemen.’’ De raadsfractie heeft B&W daarom ook een reeks concrete vragen gesteld op dit gebied.