Solide financiële positie maar donkere wolken voor gemeente Diemen

De coronacrisis bracht en brengt in financiële zin veel onzekerheid met zich mee en dat mist zijn uitwerking op de financiën van de gemeente Diemen niet. Het financiële perspectief is dan ook niet onverdeeld positief. Dat blijkt uit de Programmabegroting 2022 die B&W aan de gemeenteraad heeft aangeboden. Wethouder Financiën Lex Scholten: “We hebben in financiële zin wel wat vlees op de botten. De groei van ons dorp is daar een belangrijke factor voor geweest. Mede daardoor hoeven we nu geen rigoureuze bezuinigingen te gaan zoeken. We hebben de afgelopen jaren veel plannen in gang gezet en die kunnen we gewoon doorzetten. Verder blijven we investeren in veiligheid, in de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen en in wandel- en fietsroutes. Ook in het sociaal domein zijn nu geen ingrepen nodig die de kwetsbaren in onze samenleving onevenredig raken.” Minder positief is de wethouder over de langere termijn: ‘’De coronacrisis heeft op veel gebieden een enorme impact. Veel inwoners en ondernemers zijn stevig geraakt, qua gezondheid, qua financiën of qua psycho-sociaal welzijn. Tegelijkertijd hebben we ons in Diemen samen behoorlijk door de crisis kunnen slaan. Ook de overheidssteun is belangrijk geweest, maar het rijk zal niet alles compenseren en we weten dat de effecten ook niet snel voorbij zijn. Verder zien we bij de jeugdzorg de kosten nog steeds fors oplopen, net als bij alle gemeenten. Dat vraagt veel extra geld en daarom gaan we stappen gezet om die kosten beter in de greep te krijgen. Tot slot komt er uit Den Haag nog een fikse tegenvaller. De rijksbijdrage aan gemeenten wordt anders berekend en dat levert vanaf 2023 een grote min op voor Diemen.’’ Scholten concludeert: ‘’Grote terughoudendheid is nu op haar plaats. We willen nu liever reeds ingezet beleid en geplande investeringen op een goede manier uitvoeren.’’’