‘Diemen veert op’-fonds om verenigingen te stimuleren na corona

Diemen roept een fonds in het leven om verenigingen en organisatoren van evenementen te stimuleren weer activiteiten te organiseren voor de inwoners. In de coronaperiode hebben ze veel minder voor hun leden of andere inwoners kunnen doen en soms hebben ze ook financieel een moeilijke tijd gehad. Vanwege de belangrijke rol die verenigingen en evenementen spelen in de Diemense samenleving wil de gemeente hen ondersteunen bij het weer opstarten. Het ‘Diemen veert op’ fonds staat open voor alle direct of indirect gesubsidieerde instellingen in Diemen. Ze kunnen plannen indienen om het verenigingsleven weer op gang te helpen of het contact met de leden of met andere inwoners van Diemen te versterken. Aanvragen om een bijdrage uit het fonds kunnen vanaf nu schriftelijk, met een begroting, worden ingediend. Dat moet tenminste twee weken voor de beoogde activiteit. Voor het ‘Diemen veert op’-fonds is 100.000 euro beschikbaar. Het fonds loopt vooralsnog tot 1 maart 2022. Daarna zal bezien worden of voortzetting nodig is.

(archieffoto)