VVD Diemen: wijk Holland Park heeft een afvalprobleem

De VVD Diemen signaleert dat er in de wijk Holland Park regelmatig afval naast de containers ligt. Ook komt er afval terecht in de grachten en op straat. De raadsfractie van de VVD signaleert dan ook dat er een afvalprobleem is in de nieuwbouwwijk. ‘Zo nee, waarom niet’, vraagt de fractie aan B&W. ‘’Deelt u de mening van de VVD dat een schone wijk bijdraagt aan leefbaarheid en het woonplezier van de inwoners?’’ De partij wil ook weten wie er  verantwoordelijk is voor het verwijderen c.q. opruimen van afval in de grachten van Holland Park. ‘’Welke initiatieven onderneemt u voor een schoner Holland Park? Op welke termijn? Holland Park had eerder ook meerdere grote papier containers, waarom zijn die weggehaald? Kan één of meerdere van die grote papier containers terug worden geplaatst?, aldus de overige vragen van de VVD-fractie.  

(archieffoto)