Diemen weert vestigingen van flitsbezorgers

De gemeente Diemen heeft een besluit genomen om vestiging van flitsbezorgers met hun distributiepunten (ook bekend als ‘dark stores’) tegen te gaan. Aanleiding was een soortgelijk besluit van de gemeente Amsterdam om deze nieuwe snelle bezorgdiensten uit woongebieden te weren. Om te voorkomen dat deze bezorgers met hun distributiepunten uitwijken naar Diemen, nam de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit. Distributiepunten van flitsbezorgdiensten kunnen verkeers- en parkeeroverlast opleveren en kunnen woon- of winkelgebieden ongewenst van karakter doen veranderen. Met het voorbereidingsbesluit regelde de gemeente dat gebruik van een pand door zo’n flitsbezorgdienst verboden is en dat voor vestiging van zo’n bedrijf een omgevingsvergunning nodig is voor afwijking van het bestemmingsplan. Eventuele aanvragen voor vestiging kunnen dan worden aangehouden Het voorbereidingsbesluit geldt voor heel Diemen en heeft een looptijd van een jaar. De gemeente moet dan in de tussentijd een ontwerpbestemmingsplan met een nadere regeling voor flitsbezorgdiensten opstellen. Op deze manier kan de gemeente komen tot betere regulering van flitsbezorgers.