Vakantie en ziekte gooien afvalronde Diemen in de war

De problemen met het ophalen van huisvuil in Diemen zijn veroorzaakt door vakantie en ziekte van medewerkers. Meerlanden biedt daarvoor excuus aan aan de betreffende inwoners. β€˜β€™De verklaring hiervoor is dat onze vaste chauffeur door ziekte afwezig was en de vaste vervangende chauffeur en de teamleider met vakantie waren. De chauffeur die het werk overnam, is minder goed bekend in Diemen en daardoor zijn er op een paar plekken containers niet geleegd. Deze containers zijn op de eerst volgende werkdag geleegd. Nu de medewerkers weer terug zijn van vakantie, zou de inzameling weer op orde moeten zijn,’’ heeft Meerlanden in een verklaring aan diemerkrant.nl laten weten.