Illegaal ontgassen schepen op kanaal langs Diemen-Noord

Het illegaal ontgassen van binnenvaartschepen vindt ook plaats op het Amsterdam-Rijnkanaal in Diemen (Noord). Dat hebben B&W meegedeeld in antwoord op vragen van de Ouderenpartij Diemen over deze illegale praktijken. ‘’Bij varend ontgassen brengen binnenvaarttankschepen – die vloeibare gevaarlijke stoffen hebben vervoerd – hun ladingdampen die in ladingtanks en leidingen achterblijven, na het lossen in de atmosfeer. Als een lading is gelost blijven er wat ladingrestanten achter. Schepen ontgassen dit restant uit de tanks met ventilatoren. De ladingdampen worden op deze manier uit de ladingtanks en leidingen naar buiten geblazen. Varend ontgassen gebeurt als het schip op weg is om (opnieuw) te laden. De tanks moeten dan schoon zijn,’’ legt het college uit. Die praktijken zijn niet toegestaan in dichtbevolkte gebieden zoals Diemen. Voor zover bekend staan er langs de vaarwegen ter hoogte van Diemen geen instrumenten om fijnstof / roet te meten. Voor varend ontgassen zijn dergelijke meetinstrumenten overigens ook niet noodzakelijk/zinvol, laten B&W weten.