Sportverenigingen in Diemen staan er goed voor

De sportverenigingen in Diemen staan er over het algemeen goed voor. Alle clubs beoordelen de huidige financiele situatie als goed of in ieder geval voldoende. Wel is het behouden van vrijwilligers en de werving van nieuwe vrijwilligers vaak een probleem. Dat schrijven B&W in antwoord op vragen van D66 over mogelijke dreigende problemen in de Diemer sportwereld. De gemeente probeert de verenigingen te helpen met het mogelijke tekort aan vrijwilligers, onder meer door aanstelling van een sportparkmanager bij Welzijn Diemen. Ook is vrijwilligersbeleid een belangrijk onderwerp van gesprek tussen verenigingen en de gemeente. ‘’De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in het scheppen van goede randvoorwaarden. Door de renovatie en uitbreiding van de nieuwe sporthal en de herinrichting van het sportpark is de sportinfrastructuur verbeterd,’’ aldus B&W. Op dit moment ziet het college dan ook geen aanleiding om extra maatregelen te nemen om de sportverenigingen in Diemen te ondersteunen.