Felyx breidt parkeren deelscooters in Diemen-Noord uit

Deelscooterbedrijf Felyx parkeert steeds meer deelscooters op en rond winkelcentrum Gruttoplein in Diemen-Noord. Langs de Tureluurweg staan inmiddels meestal rond de 20 groene scooters terwijl elders rond het gebied nog meer deelscooters zijn achtergelaten, soms voor de deur van winkels. Felyx heeft eerder verklaard dat het Gruttoplein wordt beschouwd als ‘servicegebied’. Dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Diemerplein waar het achterlaten van deelscooters is verboden. Voor zover bekend betaalt het – winstmakende – deelscooterbedrijf voor de in beslag genomen openbare ruimte geen precariorechten. Dat is de gemeentelijke heffing die bijvoorbeeld horecabedrijven moeten betalen als ze in de openbare ruimte een terras willen neerzetten.